Devlet Arşivleri Başkanlığı Daimi İşçi Alacak

23.06.2020
A+
A-
Devlet Arşivleri Başkanlığı Daimi İşçi Alacak

Devlet Arşivleri Başkanlığı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 16 Temmuz 2018 günü ANKARA’da kuruldu. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bu kurumun görevi ise devletin arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, kamuda gerekli belge yönetimini sağlamaktır. Bu faaliyetler kapsamında görev yapan Devlet Arşivleri Başkanlığına 45 daimi işçi alımı yapılacaktır.

Bu 45 kişilik kadro ihtisası ise en az lise mezunu eğitim seviyesinde güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi şeklinde yapılacaktır.

Genel Şartlar

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerin de Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
  • Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Başvurunun son günü itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmak,
  • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
  •  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

Diğer Detaylar ;

Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan listeden sadece bir il ve bu il için ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Ankara ili için ilan edilen meslek kollarına Ankara’da ikamet edenler, İstanbul ili için ilan edilen meslek kollarına İstanbul’da ikamet edenler başvuru yapabilecektir.

Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler için sınav süreci idare tarafından her aşamada sonlandırılabilecektir.

Alım Yapılacak İller ve Kontenjanlar İçin Bir Sonra Ki  Sayfaya  Geçiniz

admin
admin
Sitemizde bir çok alanda bilgilenirken, bir yandan da güncel alım ilanlarını takip edebileceksiniz.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.