Jandarma Sahil Güvenlik Subay Alımı İlanı

15.01.2020
A+
A-
Jandarma Sahil Güvenlik Subay Alımı İlanı

Jandarma Sahil Güvenlik Subay Alımı Başvuruları; 16 Ocak 2020 günü başlayıp, 31 Ocak 2020 günü saat 16:00’da sona erecektir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 • (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • (2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
 • (3) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • (4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk
  bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • (5) 2018-2019 yılında yapılan KPSS sınavında; Genel Kültür ve Genel
  Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2018 ya da 2019 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK
  personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak,
 • (6) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
  (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar
  başvurabileceklerdir.),
  (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını
  bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü
  öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri
  sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),
  (c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını
  bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
 • (7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • (8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” raporu almak,
 • (9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
  eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya
  kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • (10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha
  fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
  dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
  neticelenmemiş olmak,
 • (11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • (12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • (13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • (14) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma
  ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • (15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
 • (16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının
  eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • (17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,
 • (18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 • (19) Hamile olmamak(20) Geçici Kayıt kabul tarihinde (04 Ağustos 2020) askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Başvuru Bilgilerinin Tamamı İçin Kılavuzu İnceleyiniz. Kılavuz için TIKLAYINIZ.

admin
admin
Sevgili arkadaşlar bir çok alanda sizleri bilgilendirdiğimiz sitemize hoş geldiniz. Bizleri youtube ve instagram adreslerimizden takip edebilirsiniz. Arama kısmına ( simdiogrendin ) yazmanız yeterli olacaktır.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.