DOLAR
8,5408
EURO
10,1316
ALTIN
497,31
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Sıcak
36°C
İstanbul
36°C
Sıcak
Cuma Sıcak
38°C
Cumartesi Gök Gürültülü
30°C
Pazar Gök Gürültülü
32°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu
33°C

Jandarma Subay, Astsubay, Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği

Jandarma Subay, Astsubay, Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği
10.06.2021
0
A+
A-
Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama yönetmeliği 10/05/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SUBAY, ASTSUBAY
VE UZMAN JANDARMA ATAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarmalar ile yükümlü personelin atama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile yükümlü personeli kapsar.

(2) Cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden yapılan atamalar ve Cumhurbaşkanı onayı veya kararı ile yapılan atamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13, 13/A ve 14 üncü maddeleri ve 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Temel atama kriterleri

MADDE 5 – (1) Atamalar hizmet ihtiyacı doğrultusunda aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılır:

a) Mesleki gelişim durumu.

b) Kadro ihtiyaçları.

c) Hizmet bölgesi süresi.

ç) Terfi durumu.

d) Branş, alt branş, ihtisas ve ihtisas alt dalları.

e) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz sağlık durumları.

f) Hizmet safahatı.

g) 4 üncü maddede tanımlanan puanlar.

ğ) Atanma istekleri.

h) Emniyet ve asayiş durumu ile idari ve zaruri nedenler.

Kadroya göre atama

MADDE 6 – (1) Kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılamaz.

(2) Atamalar, öncelikle kadrolarda gösterilen branş, alt branş, rütbe ve niteliklere göre yapılır. Ancak bunun mümkün olmadığı hallerde ilgili kadrolara diğer branş, alt branş, rütbe ve nitelikteki uygun personel atanabilir.

(3) Atandığı kadro görev yerinde terfi etmesi ya da kadro düzenlemesi nedeniyle mevcut rütbesi kadroda öngörülen rütbenin üzerine çıkan personelin rütbesine uygun bir kadroya ataması yapılır. Ancak bunlardan Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülenler müteakip genel atama dönemine kadar görevlerine devam edebilir.

Hizmet safahatının esas alınması

MADDE 7 – (1) Atamaların personelin hizmet safahatı dikkate alınarak yapılması esas olup personelin kendi aralarında önceliklendirilmesi maksadıyla atama puanı kullanılır.

(2) Personelin hizmet safahatı, atama puanlarına göre yapılacak sıralamada; 1, 2 ve 3 üncü dereceli iller bir hizmet bölgesi grubu, sıralı hizmet bölgeleri ise başka bir hizmet bölgesi grubu olmak üzere ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.

Farklı hizmet bölgelerine atama

MADDE 8 – (1) Personel, meslek hayatı boyunca farklı hizmet bölgelerinde görev yapacak şekilde atamaya tabi tutulur. Ancak hizmet ihtiyacı veya bu Yönetmelik kapsamındaki mazeretleri nedeniyle personel daha önce atanmış olduğu bir hizmet bölgesine tekrar atanabilir.

Asgari sayıda hizmet bölgesi değiştirme

MADDE 9 – (1) Atamalarda personelin asgari sayıda hizmet bölgesi değiştirmesi ve tabi olduğu hizmet bölgesi süresi kadar görev yapması esastır. Bu süre her bir hizmet bölgesinde asgari iki yıldır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen esasların uygulanmasında bu Yönetmelikte belirtilen istisna hükümleri saklıdır.

Atama dengesi

MADDE 10 – (1) Yapılacak atamalarda atama dengesi esas alınır.

Atama hizmetlerinin iyileştirilmesi

MADDE 11 – (1) Atama hizmetlerinin iyileştirilmesi kapsamında, eşitlik ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde; hizmet bölgelerinin tercih edilme durumu, gelişmişlik düzeyi, coğrafi ve iklimsel koşullar, güvenlik ve asayiş durumu, özlük haklarındaki farklılıklar ile barınma, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, ulaşım, haberleşme imkânları gibi hususlar dikkate alınarak Jandarma Genel Komutanlığının ve personelin ihtiyaçlarının bir denge gözetilerek karşılanması maksadıyla;

a) Hizmet bölgelerinin gruplandırılması,

b) Tercihlerin yönlendirilmesi,

c) Az tercih edilen hizmet bölgelerinin cazip hale getirilmesi için teşvik edici tedbirler alınması,

ç) Zaruri görülen mazeretlerin dikkate alınması,

d) İnsan kaynaklarının muhafazası ve etkin kullanımına yönelik olarak personelin uygun bir hizmet bölgesine öncelikli olarak atanması,

ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen benzeri uygulamalar yapılabilir.

Tebligat verilmesi

MADDE 12 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca, yapılacak olan genel atama öncesinde, atamalı olarak bulunduğu hizmet bölgesi süresini dolduran veya sıralı hizmet bölgelerine atanabilecek personele tebligat verilir.

Atamanın durdurulmaması

MADDE 13 – (1) Atama onayları yayımlandıktan sonra atamanın durdurulması teklif edilemez.

Kıdem durumu

MADDE 14 – (1) Atamalarda kıdem durumu dikkate alınır.

Personelin kendileriyle eşlerinin nüfusa kayıtlı olduğu yerlere atanmaması

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere personel, toplam nüfusu 4.000.000’u aşan iller ile belediye sınırları içindeki nüfusu 1.000.000’u aşan ilçeler hariç, kendileri ve eşlerinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu illere ve ilçelere atanmaz.

(2) Emniyet ve asayiş hizmetlerinde etkinliği artırmak maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen nitelikteki personel ile bu Yönetmelik kapsamında mazereti uygun görülen personel bu madde kapsamında değerlendirilmeyebilir.

Aile götürülemeyecek hizmet bölgelerine yapılacak atamalar

ADDE 16 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen aile götürülemeyecek hizmet bölgelerine atanacak personelin eş ve çocuklarının öğrenimi ve iş durumu dikkate alınmayabilir.

Atama işlemlerinin bilgisayar destekli yapılması

MADDE 17 – (1) Atamalara ve kura çekimlerine ilişkin işlemler bilgisayar destekli yapılabilir.

Atanma istekleri

MADDE 18 – (1) Atanma istekleri, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen usule uygun olarak elektronik ortamda veya resmi yazıya ekli dilekçe ile yapılır.

(2) Personelin mazereti kapsamındaki atanma istekleri en geç genel atama dönemi sonuna kadar değerlendirilir.

(3) Personel tebligat almamış olsa dahi her yıl atama takvimine uygun olarak elektronik ortamda atanma tercih formunu doldurmakla yükümlüdür.

(4) Atama hareketi içinde olup tercihte bulunmayan personel ihtiyaç duyulan herhangi bir kadro görev yerine atanır.

(5) 34 üncü madde kapsamında personelin tercihleri alınmaksızın doğrudan atama yapılabilir.

(6) Personel ilk veya müteakip atamalarında, anlaşmak suretiyle karşılıklı olarak yer değiştiremez.

Atama teklifleri

MADDE 19 – (1) Atamaya ilişkin teklifler asgari; Jandarma Genel Komutanlığı karargâhında müstakil daire başkanı, il jandarma komutanlıklarında ve il jandarma komutanlıklarına bağlı olmayan alay komutanlıklarında komutan, diğer birimlerde ise tugay komutanı ya da eşiti seviyedeki amirler tarafından gerekçeleriyle birlikte yapılır.

(2) Hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadan veya idari tedbir alınmadan, personelin kusuru veya özel durumu nedeniyle atama teklifi yapılamaz.

(3) Atanması maksadıyla ismen personel talebinde bulunulamaz.

Personelin sorumluluğu

MADDE 20 – (1) Atamaya etki edebilecek her türlü bilgi ve belgenin, elektronik sistemlerde güncel ve doğru bulundurulması, ilgili birimlere ulaştırılması ve atama takvimine uygun olarak bireysel işlemlerin gerçekleştirilmesi personelin kendi sorumluluğundadır.

Atamalarda bütçenin dikkate alınması

MADDE 21 – (1) Bir mali yıl içinde yapılacak atama ve yer değiştirmeler için yıllık bütçe ödeneği dikkate alınır.

YÖNETMELİĞİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Daha Fazla Haber İçin Tıklayınız

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.