Öğrenciler Akademik Çalışma Programı Desteğinin Tekrarlanmasını İstiyor.

04.05.2021
A+
A-
Öğrenciler Akademik Çalışma Programı Desteğinin Tekrarlanmasını İstiyor.

Öğrenciler Akademik Çalışma Programı Desteğinin Tekrarlanmasını İstiyor.

Geçtiğimiz haftalarda iŞKUR’un Akademik Çalışma Programı kapsamında belirli şartları taşıyan Üniversitelilere 2 Bin 500 TL ve Doktora Öğrencilerine ise 7 Bin 500 TL maddi destek projesi sona erdi.

Lakin İŞKUR’un öğrenciler İŞKUR’un Akademik Destek Programının lise öğrencilerine de verilmesini, üniversite ve doktor öğrencileri için de başvuru şartlarının daha esnek olmasını talep ediyorlar.

Bu destek sayesinde pandeminin ekonomik külfetinden bir nebzede kurtulmak isteyenler öğrenciler İŞKUR’dan bu kapsam alanında gelecek iyi haberleri bekliyorlar.  Bu yönde bir gelişme olduğunda sitemizden sizler için paylaşacağım.

Şimdi Geçen Haftalarda Biten Başvuru Şartlarına Bakalım.

Üniversitelilere 2 Bin 500 TL ve Doktora Öğrencilerine ise 7 Bin 500 TL !

Akademik Çalışma Programı; ülkemizde işgücü piyasasına dair konularda mevcut politikaların etkinliğinin arttırılmasını ve yeni politikaların geliştirilmesini, çalışma hayatıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kaynak oluşturulmasını, işsizliği azaltmada ve
istihdamı artırmada etkisi olacak nicel ve nitel araştırmaların desteklenmesini sağlamak amacıyla lisans ve üstü öğrenim gören öğrencilerin yapacakları akademik çalışmaları desteklemek üzere hayata geçirilen programdır.

PROGRAMIN AMACI

Akademik Çalışma Programının amacı, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, uluslararası ve
başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamaktır.

PROGRAMA BAŞVURU ŞARTLARI
 • Başvuru yapacak lisans öğrencileri için;
 • Başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 3,30’un (dahil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 83,66’nın (dahil) veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının üzerinde olmak,
 • Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak,
 • Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak,
 •  Başvuru sırasında, bu Rehber ile belirlenen alanlarda kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak,
 •  Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak, şartları aranır.
Yüksek lisans öğrencileri için;
 • Başvurunun yapıldığı tarihi içine alan eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılı sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 3,50’nin (dahil), YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 88,33’ün (dahil) veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının üzerinde olmak,
 •  Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak,
 • Başvuru sırasında tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak,
 • Başvuru sırasında, bu Rehber ile belirlenen alanlarda kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamış olmak,
 •  Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak,
 • Özel öğrenci statüsünde olmamak, şartları aranır.
PROGRAM BAŞVURUSU

Program başvurusu, Türkiye İş Kurumu tarafından ilan edilen tarihler arasında sadece çevrimiçi başvuru sistemi olan https://akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
Başvuruların değerlendirmeye alınması için https://akademi.iskur.gov.tr adresinde yer alan aydınlatma metninin onaylanması, başvuru formunda zorunlu tutulan alanların eksiksiz şekilde
doldurulması ve istenen tüm belgelerin son başvuru saatine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Başvuruların sadece https://akademi.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılması gerekmekte olup başka bir yolla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Daha Fazla Haber İçin Tıklayınız..

admin
admin
Sitemizde bir çok alanda bilgilenirken, bir yandan da güncel alım ilanlarını takip edebileceksiniz.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.