Yeni Komiserlik Sistemi Geliyor.(Hukuk Fakültesi Mezunu)

02.04.2019
A+
A-
Yeni Komiserlik Sistemi Geliyor.(Hukuk Fakültesi Mezunu)

Savcı ayarında olan bu komiser yardımcıları yetki olarak paem, fyo ve meslek içi sınavla komiser yardımcısı olan  kişilerden daha üstün olacaktır. Bunun yanı sıra bir çok konuda da daha avantajlı bir duruma gelecektir. Komiser yardımcısı alımı kararnamesinin taslak halini inceleyelim.

* Başvuru Şartları ;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Sınav tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
c) Arşiv ve güvenlik araştırması olumlu olmak,
ç) Yönetmelikteki sağlık şartlarını taşıyor olmak,
d) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

Hukuk fakültesi mezunları bu belirtilen şartları taşımaları ve yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına komiser yardımcısı olarak atanırlar.

* Sözlü Mülakat Komisyonu Kimlerden Oluşur ?

Sözlü sınav komisyonu Adalet Bakanı yardımcısının başkanlığında, İçişleri Bakanı yardımcısı, Adalet Bakanının belirleyeceği bir hakimler ve savcılar kurulu üyesi, emniyet genel müdürü, polis akademisi başkanı, Ankara Cumhuriyet başsavcısı, hakimler ve savcılar kurulunun belirleyeceği Ankara Ağır Ceza Mahkemesi başkanından oluşacaktır.

* Bu Komiser Yardımcıları Nerede Çalışır ve Çalışmaz ?

Bu şekilde komiser yardımcı olanlar Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki tüm birimler ile taşradaki adli birimler haricinde başka bir birimde geçici dahi olmak üzere görevlendirilemez. Adli konuları ihtiva etmeyen dış görev, ek görev ve nöbet görevi verilemez.

* Bu Komiser Yardımcıları Meslekte Nasıl İlerlerler ?

Bu komiser yardımcılarının rütbe terfilerindeki bekleme süreleri emniyet amiri rütbesine kadar her rütbede bir yıl, emniyet amiri rütbesinde on yıldır. Diğer rütbelerde normal bekleme sürelerine tabidirler. Bekleme süresini tamamlayanlar herhangi bir şart aranmaksızın terfi ettirilir. İkinci sınıf emniyet müdürü olanlar şube müdürlüğü yapmaya devam edebilir.

Emniyet Teşkilatında polis amiri olarak görev yapanlardan hukuk fakültesi mezunu olanlar da bu madde hükümlerine tabidir.

* Yetkileri

Hukuk fakültesi mezunu polis amirlerinden polis merkezi amiri ve şube müdürü olarak görev yapanların sahip olacağı özel adli yetkiler nelerdir ?

a) Ceza Muhakemesi Kanununda Cumhuriyet savcısına tanınan gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamındaki arama ve el koymaya ilişkin yetkiler,

b) Cumhuriyet savcısına tanınan gözaltı kararı verme yetkisi,

c) Her türlü araştırmanın yapılmasına rağmen soruşturma açılmasını gerektirecek şüpheye veya somut delile ulaşılamaması hali ile soyut ve genel nitelikteki ihbar ve müracatlarla ilgili soruşturmaya yer olmadığına dair karar verme yetkisi, sahiptir bunun yanı sıra

Bu madde hükmüne göre hakkında gözaltı kararı verilmiş kimse en geç Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen süre sonunda salıverilir aksi halde bu süreler tamamlanmadan Cumhuriyet savcısı aracılığıyla hakim önüne çıkarılır. Salıverilmiş olan kişi aynı olay kapsamında ancak Cumhuriyet savcısının kararıyla yakalanabilir ve gözaltına alınabilir.

Özel adli yetkili kolluk amiri kendisine ulaşan ihbar ve müracaatlar ile suçun işlenildiği izlenimini veren olayı öğrenir öğrenmez derhal soruşturmaya yer olup olmadığına dair bir karar vermek üzere tahkikata başlar. Soruşturmaya başlanması gerektiği hal ortaya çıktığında el konulan olaylar ve alınan tedbirler derhal Cumhuriyet savcısına bildirilir ve talimatına göre hareket edilir.

Bir olayla ilgili soruşturmaya yer olup olmadığına dair karar vermek üzere yapılan araştırmalarda Ceza Muhakemesi Kanununu hükümleri uygulanır.

Soruşturmaya yer olmadığına dair verilen kararlar ihbarcıya veya müracaatcıya tebliğ edilir ve aynı zamanda Cumhuriyet Başsavclığına gönderilir. İhbarcı veya müracaatcı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili kolluk birimine veya Cumhuriyet savcılığına itiraz etmesi halinde Cumhuriyet savcısı olayla ilgili genel hükümlere göre soruşturma işlemlerine başlar. Cumhuriyet savcısı herhangi bir itiraz olmadan da soruşturmaya yer olmadığına dair kararlarla ilgili karar kendisine ulaştığından üç ay içinde resen soruşturma başlatabilir. Bu sürelerin sonunda aynı olayla ilgili soruşturma yapılması için Sulh Ceza Hakiminin kararı gerekir.

Bu madde hükmüne göre uygulanan tedbirlere ilişkin usuller Ceza Muhakemesi kanunundaki hükümlerine göre tatbik edilir.

* Yetki Konusu

Özel adli yetkili kolluk amirlerine adli konularla ilgili adli makamlar hariç hiç kimse emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yani komiser yardımcısı olan bu kişiye çalıştığı şubedeki üst rütbeleri kişiler komiser, baş komiser, emniyet amiri emir ve talimat veremez.

Kolluk amiri olarak özel adli yetkili polis amiri bulunmuyorsa tüm iş ve işlemler genel hükümlere göre yapılır.

* Yetki Tazminatı

Özel adli yetkiye sahip olan polis amirlerine ilaveten verilecek özel adli yetki tazminatının miktarını her yıl iki bin Türk lirasından az olmamak üzere Cumhurbaşkanı belirler.

Bu maddedeki özel adli yetkilerin kullanılmasındaki usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

Konumuzdan da anladığınız üzere savcı yardımcısı niteliğinde olan komiser yardımcıları gayet yetki olarak geniş haklara sahip olacak ve statü olarak da hızlı bir şekilde ilerleyebilecekler.

Maaşa olarak ise 7,8 bin tl arası bir maaşla işe başlayacakları düşünülmektedir.admin
admin
Sevgili arkadaşlar bir çok alanda sizleri bilgilendirdiğimiz sitemize hoş geldiniz. Bizleri youtube ve instagram adreslerimizden takip edebilirsiniz. Arama kısmına ( simdiogrendin ) yazmanız yeterli olacaktır.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.